Social atomism är rätt bra om man ser till alternativen…