Om allt är regeringens fel, varför går din syrra på KTH?