I ett civiliserat samhälle upprätthålls inte alla lagar till 100 procent