Modernisering och rationalitet är faktiskt bättre än traditionalism