Varför har ideer och traditioner mer skydd än individer?