Att ta ansvar är bara bra om det man tar ansvar för är något bra…