Varför Zlantanmetoaforen inte fungerar särskilt bra