Varför satsa på vår bransch? För att vi är så ineffektiva, förstås!