Riskfritt att låna till misskötta kommuner — vi andra får stå för fiolerna