Låt ägarlägenheterna bli spjutspetsen i en avreglering av hyresmarknaden