Moderaternas hårda ”liberalkonservativa” motsättningen är en illusion