Om att kacka i eget bo för att bli älskad av vänstern