Man behöver inte avsky religion för att man är ateist

Ser ofta mer eller mindre förvirrade uppfattningar om ateism.

Min uppfattning om vad ateism är och vad som är en rimlig hållning till religion när man är ateist är följande:

1. Ateism är ingen tro. Det är en naturvetenskapligt grundad övertygelse om att det inte finns någon övernaturlig varelse som har skapat universum, står över naturlagarna och bryr sig särskilt om människans handlingar och välgång. Det finns inte heller något liv efter döden, himmelrike, varelser som andar och spöken eller andra övernaturliga fenomen. Formellt sett går detta inte att bevisa, men det är lika irrelevant som att det inte går ett motbevisa existensen av tomtar, troll, enhörningar och marsianer. Den som är ”agnostiker” bör i logikens namn på allvar hålla det öppet att även sådana fenomen verkligen finns. Att vara agnostiker är således en orimlig hållning även den förefaller lite småtjusig.

2. En ateist tror inte att ”vetenskapen kan förklara allt”. Vi kommer aldrig få allt förklarat eller ha all kunskap. Och framtiden kommer att bjuda på en ständig ström av nya fantastiska insikter som vi idag inte kan föreställa oss. Men ingenting av detta är en anledning att fabulera ihop övernaturliga väsen för att få en förklaring. Vi kommer aldrig att förstå eller veta alla. Punkt slut.

3. En ateist tycker inte illa om människor för att de är religiösa. Ateismen har att göra med fakta. Inte med omdömen. Det är ok att ha fel om det inte skadar andra.

4. Ateister avvisar inte religiösa traditioner och föreställningar. Människans historia är full av okunskap och felaktiga föreställningar. Det är inget man kan ändra på eller som är meningsfullt att fördöma. Även i framtiden kommer många människor att ha behov av den trygghet som ligger i olika typer av illusioner.

5. Ateister avvisar inte det mänskliga behovet av olika former av ritualer och accepterar som sagt att en stor del av vår tillvaro präglas av en traditionell, förvetenskaplig världsbild.

6. En ateist tar strid när religiösa personer gör anspråk på att ha tolkningsföreträde i vetenskapliga, etiska eller existentiell frågor med hänvisning till sin religiösa tro eller religiösa dogmer.

7. En ateist accepterar inte att människor på grund av sin religiösa tro kräver särbehandling eller särskilda hänsyn av en art man inte skulle acceptera från den som bara hänvisar till tycke och smak.

8. En ateist är konsekvent. Han accepterar inte heller andra irrationella föreställningar som nazism, kommunism, rasism eller vetenskapligt uppenbart orimliga idéer som homeopati, kristallhealing mm.

 

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.