Man behöver inte avsky religion för att man är ateist