Upprördheten beror på vår barnsliga syn på demokrati