Social atomism är rätt bra om man ser till alternativen…

Robert Hannahs artikel om att att vara assyrier och komma ut som homosexuell har med rätta hyllats. Den är modig på flera plan, vilket påpekats av många.

Jag har inga invändningar.

Däremot vill jag lägga till ett perspektiv. Nämligen att artikeln väl illustrerar skillnaden mellan radikal individualism och traditionalistisk kollektivism när det gäller moraliskt ansvar.
Den rätt skrämmande situation som Hannah beskriver — och som drabbar inte bara homosexuella utan i princip alla som inte anpassar sig till ett extremt intolerant normsystem främst när det gäller sex och familjebildning — beror på föreställningen att kollektivet har rätt att ställa moraliska krav på individerna utöver att dessa inte skall skada andra individer.

Jag har en bror och en syster. Vi har bra relationer (jag tycker i vilket fall att det känns så… :=). Men det vore helt otänkbart att jag skulle ha åsikter om deras sexualmoral, vem de gifter sig med, om de skiljer sig eller inte eller om hur de uppfostrar sina barn. Hur illa jag än skulle tycka om deras partners skulle jag aldrig kunna kräva av dem att ta hänsyn till mig, allra minst med hänvisning till ”familjens heder”, ”kristendomen” eller ”svenskheten”. De skulle omedelbart ta ställning för sin partner och säga till mig att om det inte passar behöver jag inte träffa dem mer. Det individuella valet — exempelvis partnern — är enormt mycket viktigare än fiktiva tillhörigheter som familjeband, religion eller nationalitet. För att klargöra menar jag här med ”familjeband” formellt släktskap eller ”blodsband”, inte de starka relationer som normalt finns mellan medlemmarna i en familj eller storfamilj som lever tillsammans.

Hade jag däremot varit medlem i en traditionalistisk kultur med klanstruktur vore det självklart att jag och min bror skulle ha åsikter om varandras familjebildning och framför allt vår systers. Vi skulle även ha åsikter om vara barn, syskonbarn, barnbarn, kusiner. Och vi skulle till och med ha åsikter om våra grannars släktingar. En homosexuella bros skulle vara en skam, likaså en syster med barn utanför äktenskapet, likväl som en kusin som gifte sig med en person från fel klan eller av fel religion. Det gemensamma moraliska ansvaret leder till gemensam skuld när någon inte passar in i normen, och den skulden måste i värsta fall betalas i blod.

Det är värt att tänka på när individualism, modernitet och rationalitet i konservativa sammanhang hånas som ”social atomism” och social kontroll hyllas tillsammans med föreställningar om ”samhällsansvar”. Traditionella konservativa förställningar om blod, jord, heder och religion är inte en bra grund för ett gott och civiliserat samhälle.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.