Arkiv för augusti, 2013

Avskaffa religiösa undantag

Denna nyhet är några dagar gammal men jag kan inte låta bli att ta upp den. Allra helst som både SvD:s och DN:s ledarsidor uppfattade Kammarrättens dom som rimlig. Ur en synpunkt är den det. Att dansa är inte nödvändigt för att vara i god form. De allra flesta jag känner som är i god […]

Läs hela inlägget »

Social atomism är rätt bra om man ser till alternativen…

Robert Hannahs artikel om att att vara assyrier och komma ut som homosexuell har med rätta hyllats. Den är modig på flera plan, vilket påpekats av många. Jag har inga invändningar. Däremot vill jag lägga till ett perspektiv. Nämligen att artikeln väl illustrerar skillnaden mellan radikal individualism och traditionalistisk kollektivism när det gäller moraliskt ansvar. […]

Läs hela inlägget »