Även Hakelius har (förhoppningvis) principer

Johan Hakelius är en fantastisk skribent. Men i dagens krönika i AB har han skrivit fortare än han tänkt. Det blir ju lätt så när man hittar en oemotståndligt billig poäng.

Han hånar centerns programförfattare för att de tillämpar principerna om kontraktsfrihet och rätten till fri rörlighet för personer på några områden där vi är lite ovana. Det är fjortisartat att ha principer och framför allt att dra konsekvenserna av dem.

Johan hade också principer i sin ungdom. Dem har han nu övergivit. Gissningsvis kallar han detta ”mognad” och är stolt.

Men problemet med billiga poänger är att de är billiga av samma skäl som de fula skjortorna som ligger nedslängda i ”fyndkorgen” i slutet av en rea. Ingen förnuftig människa vill använda dem.

1. Hur skall man skriva ett ideprogram annat än genom att tillämpa principer? Alternativet till ett principellt förhållningssätt är att man tycker lite hipp som happ, alternativt formulerar marginella förändringar i politiken av den typ som Riksdagen fattar tusentals beslut om årligen utan att det ens upmärksammas.

2. Jag är till skillnad från Johan politiker på riktigt och ser dagligen kompromissandet mellan olika partiers pricipellt grundade ståndpunkter. Det är så man får fram fungerande politik. Men det gäller att ha tågordningen klar för sig. Först formulerar man vad man vill, sen sätter man sig i förhandlingar och omöstningar där man vinner, förlorar eller kompromissar. Man kan inte börja med att kompromissa bort sina visioner på kammaren i någon sort gissninglek kring vad meningsmotståndarna kan tänkas acceptera. Exakt samma sak gäller ideprogram. Visioner, debatt, omröstning: nya reviderade visioner som alla kan ställa sig bakom.

3. Johan Hakelius nämner avskaffande av värnplikten som ett exempel på huvudlöst principrytteri. Fyi, Johan, det är genomfört…

När jag var yngre än i dag, för typ 25-30 år sedan och blev aktiv i Fria Moderata Studentförbundet kommer jag ihåg hur bögäktenskap och möjlighet för homosexuella att adoptera uppfattades som just omoget hyllande av principerna om lika rättigheter och människovärde. Det fanns folk som hotade med att sådana åsikter skulle skada förbundet, moderaterna och dem som drev åsikterna. I dag är detta verklighet. Annat som uppfattades som omoget och orealistiskt var just avskaffad värnplikt och oberoende riksbank med prisstabilitet som mål.

4. Är då Hakelius i dag en helt principbefriad person, en öppen pragmatiker beredd att tycka vad som helst som ger flockens gillande, klirr i kassan eller allmän bekvämlighet? Sannolikt inte. Han har i stället bytt ut sin ungdoms principer mot andra som är lättare att försvara därför att de är mer allmänt omfattade. En till intet förpliktande söndagskonservatism i kombination med en lagom sexliberal uppslutning bakom den demokratiska rättsstaten, välfärdsstaten och EU.

Men även detta är principellt grundad politik som en gång betrakades som kontroversiell, omogen, löjlig eller farlig. Allt det vi ta för givet, från religionsfrihet och avskaffandet av husagan, till yttrandefrihet, rösträtt, skillsmässor till avreglerad valutamarknad, är principer som gjorts till verklighet, ofta i hård kamp mot dem som försvarade priviliger eller bara inte hade förmågan att tänka nytt och annorlunda. All bra politik, all bra pragmatism, har vid ett eller annat tillfälle passerat skrivbordet hos någon principfast visionär.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.