Är städning kanske kärnverksamhet på ett sjukhus?

När Ann-Charlotte Marteus skriver om något hon förstår sig på blir det ofta mycket bra (när hon skriver miljö, ekonomi, politik blir det ofta helt knäppt).

En reflektion över sjukhusstädning. Jag är en varm anhängare av upphandling av tjänster som inte tillhör kärnverksamheten eller som av olika skäl passar för att upphandlas: lätt att förmulera mål och kvalitetskriterier eller där mål och kvalitetskriterier inte är jätteviktiga.

Frågan är om sjukhusstädning är en sådan verksamhet? Jag är förvisso bara amatör på området, men antar att hygienen en del av kärnverksamheten för ett sjukhus. Samtidigt är det inte så lätt att definiera vad ”tillräckligrt rent” är.

Och om det inte är ”tillräckligt rent” måste detta kunna åtgärdas pronto. Inte ”nästa år när vi genomfört en ny upphandling.” Vilken kan leda till ytterligare en ny upphandling om den nya leverantören inte klarar sina åtaganden, eller om kriterierna var felaktigt utformade. LOU medger inte att kunden säger till leverantören att ”det funkar inte som vi trodde, gör så här i stället. Det tar mer tid, men vi betalar”. Så funkar relationen mellan kund och leverantör på en privat marknad, men inte på den offentliga.

Min enda erfarenhet av sjukhusstädning är från besök på Huddinge Sjukhus. Där är muggarna i de mer offentliga avdelningarna av sjukhuset otroligt skitiga: bokstavligt som en tågstation i tredje världen. Stackars trötta invandrarkvinnor drar här och där en otroligt skitig mopp över golven. Visserligen är detta i de offentliga delarna, men inte ens där är standarden acceptabel. Den är inte acceptabel i någon del av det svenska samhället.

Frågan är om sjukhusstädning inte borde vara en egenregiverksamhet ganska högt upp i  hierarkin? Chefen för städavdelningen sitter i ledningsgruppen och har operativt ansvar för att det är ”tillräckligt rent”. Om det inte är det behöver man inte vänta på ny upphandling utan kan ge direkta order, byta metoder, prioritera om (eller byta ut städchefen).

En annan reflektion kring Marteus artikel är att man ofta har för sig att man kan rationalisera genom att en yrkeskategori skall fuska i något annat yrke. Detta stämmer med min egen erfarenhet och gäller både offentlig och privat sektor. Men då har man glömt värdet av arbetsdelning och specialisering, en av de viktigaste faktorerna bakom ökad produktivitet. När det gäller städning på äldreboenden och liknande är det ofta extremt olämpligt att den sköts av vårdpersonalen.

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.