Det är inget mål att förstå andra…

Biologen Richard Dawkins väcker känslor eftersom han kritiserar religionen. En sak de som rasar (ordet är för en gångs skulle motiverat) mot Dawkins skjuter in sig på är att han säger att han inte förstår hur intelligenta människor kan vara religiösa. De menar att man måste kunna sätta sig in i andra människors föreställningsvärld och förstå hur de tänker. Att Dawkins säger sig inte kunna göra detta betraktas som en avgörande svaghet och som ett tecken på ”brist på ödmjukhet”.

Men detta är naturligtvis rena dumheter. Alla människor har gränser för vad de kan acceptera intellektuellt eller känslomässigt, i den mening att genuint kunna föreställa sig hur en annan människa uppfattar världen. Jag kan t ex förstå hur man kan vara sosse. Jag känner starkt att jag skulle kunna vara sosse, det finns tillräckligt stora likheter mellan den moderata och socialdemokratiska världsbilden för att det skall framstå som rimligt att vara sosse. Men jag kan faktiskt inte sätta mig in i hur man kan vara kommunist eller nazist. Det är för stora skillnader både i etiska uppfattningar och i verklighetsbild ex. vad gäller hur välstånd skapas. Jag inser att det finns intelligenta och till och med välvilliga kommunister och nazister, men jag anser då att deras politiska uppfattningar då beror på fundamental okunskap.  Och en person med mina kunskaper som ändå är kommunist eller nazist bör tvivelsutan betraktas med största misstro: den personen förstår i så fall konsekvenserna av sin ideologi och är således ond eller galen eller både och.

När det gäller religion är dessa sällan så moraliskt förkastliga, men det är alldeles klart att de för mig är intellektuellt obegripliga. Jag tittar på svenska kyrkans trosbekännelse och försöker sätta mig in i hur det skulle gå till att faktiskt tro på det som står där. Det går inte. Jag lyssnar på prästen. Han låter välvillig, men jag kan inte sätta mig in i hur det skulle gå till att tro att just han har exklusiv kontakt med universums skapare och kan hjälpa mig att slippa evig fördömelse och få evigt liv. Lärde han sig det i Uppsala?

Enligt andra religioner får man inte tala med sin svärmor. Det lär finnas 40 000 gudar på Nya Guinea. De dyrkas av folk som är lika smarta som jag. Katolikerna tror att nattvarden bokstavligen blir till Jesu kött och blod. Scientologerna att vi är någon sorts rymdvarelser.

Inget av detta är intellektuellt tillgängligt för mig, lika lite som jag kan förstå en önskan att få bränna ett kors utanför den färgade grannens fönster.

Och jag är uppriktigt sagt inte säker på att detta är en brist hos mig…

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.