Modernisering och rationalitet är faktiskt bättre än traditionalism

Steven Pinker, tillsammans med Richard Dawkins en av mina absoluta favoritförfattare när det gäller vetenskap och populärvetenskap, skriver om att mänskligheten faktiskt blir smartare och att det är en förklaring till att vi också blir allt mer moraliskt högstående.

Det är en viktig insikt i dag. Mycket av den konservativa debatten om politik och etik riktar udden mot rationalitet och vetenskap. Logik och krav på konsekvens avfärdas som ”rationalism” och antas i förlängningen leda till tvångsstericilseringar och folkmord. Ingen kan riktigt förklara exakt vad det är som är rationellt med tvångssterilisering (som idag för övrigt förespråkas huvudsakligen av Kd och bara skall drabba dem som har fräckheten att vilja ”byta kön”) eller folkmord, men argumentet återkommer.

Ett symptom på misstron mot rationalitet är att det antas vara helt omöjligt för folk att göra upp med traditionalistiska föreställningar. Muslimer bara måste bli galna av ilska över att man skämtar med deras religion eller bli oerhört kränkta om de inte få klä sig (eller sina kvinnor) exakt som de vill i varje tänkbar situation. Judar påstår i debatten att deras religion hotas av ett eventuellt förbud mot omskärelse.

Båda dessa påståenden är naturligtvis lika befängda som att påstå att svenskheten eller kristendomen skulle hotas om man i Sverige förbjöd konsumtionen av griskött och alkohol, vilket är en central del av julfirandet vilken är en central del av svenskheten och kristendomen (sådant som ätandet av julskinka och nubbedrickande kallas ibland för ”identitetshandlingar” och är något oerhöööört fint och känsligt…). Jag skulle personligen bli d-ligt arg. Men jag skulle inte känna min identitet som kristen eller svensk som hotad. Min ilska skulle bero på att mina mänskliga rättigheter inskränktes. Men jag skulle bli ungefär lika arg över ett burkaförbud på allmän plats eftersom det är en mänsklig rättighet vara klädd som man vill på allmän plats eller i sitt hem — men inte i skolan, på jobbet eller på platser som någon annan äger. Jag tycker till och med att man har rätt att av religiösa eller andra skäl inte vilja hälsa på kvinnor. Men då skall man själv, inte skattebetalarna, också ta konsekvenserna av dumheterna.

Sanningen är att ett rati0nellt och modernt förhållningssätt till traditionella seder och bruk, trosföreställningar, etnicitet, tillhörigheter och tabun leder till goda resultat. Länderna i Skandinavien, Nordeuropa och platser som LA och NY utmärks som samhällen av hög rationalitet och modernisering. Det kryllar förvisso av olika religioner och kvasireligiösa livsstilsrörelser, men alla har det gemensamt att de underkastar sig den lika abstrakta som moderna idén om individuell frihet.

Flyktingsströmmarna går i princip enkelriktat från länder som prägas av dysfunktionella, konservativa samhällen med klansystem, religiös kontroll, vidskepelse och föreställningar om kollektivt ansvar mot till samhällen präglade av modernisering, rationalitet och individualism.

Man kan dra två slutsatser. För det första att det är fullt möjligt för människor att lära om. Det är inte särskilt länge sedan Sverige var ett annorlunda samhälle. Vi svenskar har kunnat lära om och det beror rimligen inte på att vi är fundmentals annorlunda än några andra folk.  Och för det andra att det är önskvärt med modernisering och rationalitet.

 

 

 

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.