Studentexamen skulle ge stöd och enhetlighet

Centern har föreslagit återinförande av studentexamen. Björklund är försiktigt positiv. Sossarna protesterar med argumentet att alla inte lyckades. Några fick gå ut bakvägen. Trist, men alla lyckas inte med gymnasiet i dag heller. Och att gå ut bakvägen äe förmodligen det minsta problemet med att sakna gymnasiebetyg.
När jag skrev en del av bok för Timbro om skola hade jag anledning att fördjupa mig en aning i saken. Jag är rätt positiv till iden.
Anledningen är att de statliga inspektörerna inte bara åkte runt och höll förhör. De bidrog till en hög, jämn och enhetlig standard över hela riket. De hjälpte lärare och rektorer att peka på svagheter och hur dessa kunde avhjälpas. Lärare och rektor fick varje år en skarp utvärdering av sitt arbete. Till saken hör att de som fick gå ut bakvägen oftast fick en andra chans att klara sin examen. Det fick skämmas ett par dagar men råkade knappast ut för någon katastrof.
Självklart skall inte en modern studentexamen se ut exakt som den gjorde för över 50 år sedan. Men grundtanken, att oberoende granskare deltar i en examination och bedömer hur skolan har klarat sin kärnuppgift – att lära eleverna något – är god. Trots allt har vi ett nationellt skolväsende som är tänkt att vara hyggligt enhetligt. Dagens centrala prov och inspektioner är uppenbarligen inte tillräckligt bra instrument.
Självklart skulle en modern studentexamen

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.