Bara 100 procent är nog!!!

Kungafjäskandet i landet tar sig allt mer underliga former. I dag ”analyserar” Per Gudmundsson det marginella motståndet mot monarki och frånvaron av nationalistisk chauvinism i Sverige med utgångpunkt från filmen The King’s speach.
Han undviker att nämna Edward VIII:s nazisympatier. Om det beror på okunskap, ideologisk minneslucka eller bara av utrymmesbrist är naturligtvis svårt att veta. Det är dock uppenbart att ämnet nazism och kungligheter är känsligt i Sverige.
Skälet till att det finns en liten grupp svenskar som inte faller i farstun för en otidsenligt institution som förkroppsligar antidemokratisk blodsmysticism är dock Sovjetunionens inflytande. 20 år efter dess fall orsakar alltså kommunisterna Kreml att människor kritiserar kungen. På något sätt inser Gudmundson att hans resonemang är lite fnoskigt och skriver tvekande att det kan låta som en ”dum konspirationsteori” och att svenskarna inte har varit ”några marionetter” (tack för det…).
Men sen öser han vidare i tangentens riktning. Inte bara har Sovjet orsakat att det finns några procent republikaner utan även att våra valda företrädare ”förringar majstänger” (nu är han som synes inne på de riktigt svåra tankebrotten…).
Det intressanta är att Gudmundson känner sig föranledd att använda nästan hela ledarsidan i SvD för att presentera något som han själv uppfattar låter som en konspirationsteori för att förklara och argumentera emot ett helt marginellt fenomen, nämligen svenska republikaner. När det gäller just den frågan är opinionen nästan Nordkoreansk. Men det kanske är detta ”nästan” som skaver. Bara ett hundraprocentigt, storsvenskt leva för nationen och monarkin är nog.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.