Vad är det för fel på humanisterna (och de religiösa)?

Jag har aldrig haft någon barnatro. Så länge jag minns har jag varit ateist (långt innan jag hört ordet eller förstått att man kunde vara ateist).

Detta trots att min barndom präglades av intensiv religiös indoktrinering i lekskola och lågstadium och att jag är konfirmerad.

Men det är inte självklart oproblematiskt att behöva förknippas med Christer Sturmark och Humanisterna.

Det är naturligtvis fel att kalla det de ägnar sig åt för religion. Det är klart att det inte är vad det handlar om.

Problemet är att de inte ser ateism som en sorts livsstil eller existentiell uppfattning.

Men frågan om guds existens är en naturvetenskaplig fråga av samma typ som frågan om det existerar en eter i världsrymden som ljusvågorna fortplantas igenom. För 150 år sedan var etern den enda rimliga förklaringen till att ljusvågor kunde sprida sig. En vågrörelse måste ju vara en vågrörelse i någonting. Men med tiden blev eterteorin allt mer orimlig och nya kunskaper gjorde att etern inte längre behövdes för att förklara ljusets utbredning.

När det gäller Gud var det helt rimligt att anta en skapare för att förklara livets uppkomst. Innan evolutionsteorin fanns det inte någon annan förklaring till att så komplexa strukturer som liv kunde uppstå. Men med tiden har gud blivit lika orimlig och onödig som etern.

Problemet med religiösa människor är dock inte att de tror på något som råkar vara fel. Vi går alla omkring med felaktiga uppfattningar och mycket av det som vi idag uppfattar som sanningar kommer att behöva ompröva. Det är hela poängen med modern vetenskap.

Problemet med religiösa människor är att många uppfattar att de har en exklusiv kontakt med universums skapare och därigenom på något oförklarligt sätt har blivit auktoriteter på moralfilosofi. De är helt enkelt övertygade om att de (eller snarare deras organisation och ledare) med automatik vet vad som är gott, sant och rätt.

Och det är naturligtvis en ganska dålig utgångspunkt för att föra en respektfull dialog med människor som inte delar den egna uppfattningen.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.