Varför irriterad på Darwin?

Följande intressanta artikel återfinns i den katolska tirdskriften Signum.  Artikelns poäng är att föreställningen om att medeltidens människor trodde att jorden var platt skapades på 1800-talet av folk som ogillade religion i allmänhet och katolicism i synnerhet. De hade intresse av att framställa medeltiden och katolska kyrkan som okunniga och vetenskapsfientliga.

Helt fel hade dessa personer inte. Det fanns ett mostånd mot vetenskapliga framsteg inom katolska kyrkan.  Fråga Galileo Galilei. Men självklart är katoliscismen inte ensam om att vara vetenskapsfientlig bland religionerna. Det ligger i religioners natur att vända sig till dogmer snarare än fakta. Annars handlar det inte om religion. Men som sagt, man kan nog inte beskylla katolska kyrkan för att medeltidens människor trodde att jorden var platt eftersom de inte ens trodde detta.

Det intressanta med Signumartikeln är att den skyller en del av 1800-talets antireligiösa propaganda på Darwin.

Men Darwin var till att börja med själv religiös, han hade inte åsikter om jordens form och han blev inte känd på allvar förrän 1859 när hans storverk Om arternas uppkomst publicerades.

Frågan är varför Darwin ofta angrips i katolska sammanhang. Katolska kyrkan erkänner till och med utvecklingsläran, numera.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.