SvD:s ledarsida överger rationaliteten

DN:s och Expressens ledarsidor har överraskande nog båda intagit en rationell hållning inför de konsekvenserna för japansk kärnkraft som orsakades av den unikt kraftiga jordbävningen och den efterföljande tzunamin.

Däremot har Zanna Rayman på SvD:s ledarredaktion valt en totalt irrationell hållning:

”Det betyder att användningen av kärnkraft måste bygga på att vi tänjer vår fantasi till det yttersta och målar fan på väggen. Detta bör vara ett ständigt pågående arbete.”

Med tanke på att kärnkraftens risker av allt att döma har kraftigt överdrivits ända sedan 70-talet, vilket exempelvis i Sverige har orsakat både elbrist och åldrade kärnkraftverk är detta en fullständigt orimlig hållning. Uppgiften hos alla som deltar i samhällsdebatten bör snarare vara att påpeka att kärnkraften är en av de säkraste sätten att producera el.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.