Kristen självömkan — man får inte kalla evolutionen för ”vår tids största bluff”

Den s k superpedagogen Stavros Louca har kallat evolutionsteorin ”vår tids största bluff”. Inte oväntat har ganska många reagerat över detta.
Nu tas Louca i försvar av Per Ewert från ”Claphaminstitutet” som säger följande:

”Det måste vara möjligt att framföra kritiska aspekter på evolutionsteorin både ur vetenskaplig och filosofisk synvinkel.”

Det är det också.  Evolutionsteorin genomgår hela tiden omfattade revideringar i och med att vi får allt mer material, kan studera DNA i detalj och även göra laboratiorieexperiment som visar att antagandena om hur det naturliga urvalet fungerar faktiskt stämmer. Grundantagandet, att det naturliga urvalet kan förklara livet på jorden, står dock tillräckligt starkt givet alla normala bedömningsgrunder. Att inte acceptera grunderna i evolutionsteorin är bara ett tuppfjät från att tro att jorden är platt.

Reaktionen från Claphaminstitutet är typisk för den religiösa hållningen till kritik: en sorts självrättgfärdigande självömkan. Man kräver rätten att få säga vilka fnoskigheter som helst utan att behöva bli kritiserad eller ifrågasatt med hänvisning till att att man måste få ”framföra kritiska aspekter”.

Men att kalla något för århundradets ”största bluff” är ett totalt avståndstagande.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.