Dumhet och brist på proportioner…

Katastrofer utlöser alltid de mest hjärndöda reaktioner från media, politiker och tyckare.

En lika korkad som vanlig kommentar är att ”detta visar hur sårbart det moderna samhället är”.

Visst. Det är självklart att om vi har många tekniska prylar och stora system kommer sådana att gå sönder i högre utsträckning jämfört med om exempelvis lever på stenåldersnivå.

Men det är inget problem. Vi skaffar nya prylar. De som dog vid den tzunamidrabbade japanska kusten skulle knappas ha varit mindre döda bara för att de hade varit utan internet eller andra moderniteter.

Tvärt om gav modern teknik möjlighet till vissa förberedelser, även om de var otillräckliga inför ett skalv som var, typ, sju gånger kraftigare än man planerat för. Tack vare modern teknik får de katastrofdrabbade redan någon form av hjälp. Det japanska samhället fungerar och det skeppas in mat, medicin, hjälppersonal och utrustning.

Vi kommer förmodligen aldrig nå en sådan teknologisk nivå att vi blir immuna mot geologin, men det är ett helt annat problem. Vi kan ju inte beskylla teknologin för att vi inte är allsmäktiga.

När det gäller kärnkraftverken är det fantastiska att de faktiskt klarade en jordbävning många gånger kraftigare än de var designade för. Fortfarande är det ett ganska litet antal personer som dödats eller blivit skadade. Alla dessa tillhör dessutom personalen och katastrofteamen, det vill säga människor som visste exakt vad de utsatte sig för.

Utsläppen av radioaktivitet är fortfarande marginell och om det sker (eller har skett) en härdsmälta kommer den att hamna i den stora grafitbädden under reaktortanken, kallna och kunna tas om hand. Dyrt och besvärligt, men ingen katastrof.

Jämfört med mycket annat som har drabbat japanerna för tillfället är just kärnkraftsproblemen för tillfället marginella.

Men återigen. När det gäller just kärnkraft försvinner alla proportioner. Three Mile Island-olyckan används fortfarande som exempel på kärnkraftens risker trots att ingen dog eller skadades och bara en marginell mängd radioaktivitet släpptes ut.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.