Arkiv för mars, 2011

Vad är mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter är ett moralfilosofiskt begrepp som innebär att det finns vissa handlingar människor inte får göra mot andra människor. I korthet är det rätten för varje individe att slippa bli utsatt för godtyckligt våld, tvång eller hot. Rättigheterna är universella, det vill säga de gäller alla människor på alla platser under alla tider. De […]

Läs hela inlägget »

Varför irriterad på Darwin?

Följande intressanta artikel återfinns i den katolska tirdskriften Signum.  Artikelns poäng är att föreställningen om att medeltidens människor trodde att jorden var platt skapades på 1800-talet av folk som ogillade religion i allmänhet och katolicism i synnerhet. De hade intresse av att framställa medeltiden och katolska kyrkan som okunniga och vetenskapsfientliga. Helt fel hade dessa […]

Läs hela inlägget »

Varför huka för kommunisten Sjöstedt?

I morgon-TV gick Jonas Sjöstedt rätt hårt åt handelsminister Ewa Björling för att Sverige har kontakter med diktaturstater och svenska företag säljer varor till sådana. Förutom att det är helt obegripligt att man kan låta sig bli mästrad av en kommunist i en debatt om demokrati, vore det väl enklast att konstatera att vi nojsar […]

Läs hela inlägget »

Vänster och böckerna…

Senaste numret av Axess är som vanligt utmärkt. Intervjun med Charles Murray (författaren till Losing Ground och the Bell Curve) påminner mig om ett par böcker jag läst och som blivit mycket omdebatterade på kultursidorna trots att de inte är böcker som strikst sett berör kulturavdelningarna. Den ena som sagt The Bell Curve och den andra […]

Läs hela inlägget »

SvD:s ledarsida överger rationaliteten

DN:s och Expressens ledarsidor har överraskande nog båda intagit en rationell hållning inför de konsekvenserna för japansk kärnkraft som orsakades av den unikt kraftiga jordbävningen och den efterföljande tzunamin. Däremot har Zanna Rayman på SvD:s ledarredaktion valt en totalt irrationell hållning: ”Det betyder att användningen av kärnkraft måste bygga på att vi tänjer vår fantasi […]

Läs hela inlägget »

Dumhet och brist på proportioner…

Katastrofer utlöser alltid de mest hjärndöda reaktioner från media, politiker och tyckare. En lika korkad som vanlig kommentar är att ”detta visar hur sårbart det moderna samhället är”. Visst. Det är självklart att om vi har många tekniska prylar och stora system kommer sådana att gå sönder i högre utsträckning jämfört med om exempelvis lever […]

Läs hela inlägget »

Lätt att vara företagsvänlig

Full årsavgift för ett företag som startades i december. Dubbla fakturor och inte en chans att få en avbetalningsplan. Tjänstemännen hävdar felaktigt (eller lögnaktigt) att de tvingas av lagen. Så behandlar politiker och byråkrater sina företagare i s-kommunen Nynäshamn, enligt Svenskt Näringsliv. Jag kan tala om att så gör vi inte i Solna.  Det är […]

Läs hela inlägget »

Kristen självömkan — man får inte kalla evolutionen för ”vår tids största bluff”

Den s k superpedagogen Stavros Louca har kallat evolutionsteorin ”vår tids största bluff”. Inte oväntat har ganska många reagerat över detta. Nu tas Louca i försvar av Per Ewert från ”Claphaminstitutet” som säger följande: ”Det måste vara möjligt att framföra kritiska aspekter på evolutionsteorin både ur vetenskaplig och filosofisk synvinkel.” Det är det också.  Evolutionsteorin genomgår hela tiden omfattade […]

Läs hela inlägget »

Är shale gas något att ta på allvar?

Jag måste erkänna att jag är skeptisk men den här artikeln i Spiegel Online om shale gas går i linje med andra jag läst i hyggligt etablerade medier. Nya borrningsmetoder gör tidigare otillgänglig eller ekonomiskt oanvändbar naturgas möjlig att utvinna. Reserverna är enorma och finns på ganska många håll i världen. Förmodligen även i Skandinavien. […]

Läs hela inlägget »

Hur gammal är gammal?

Det är kanske meningslöst att skriva ytterligare ett inlägg om sossarnas ledarvåndor. Men ett argument mot Sven-Erik Österberg är att han är så gammal. Det har gjort att åtminstone jag har haft för mig att karln är, typ, 65. Det är i sig inte jättegammalt för att vara politiker, men visst. Men det är helt […]

Läs hela inlägget »