Miljöpartiet riskerar att bli Vänsterpartiets nyttiga idioter*

Solnas kommunfullmäktige sammanträdde i går, måndag.

En av vänsterns (v, Mp) motioner handlade om att Solna stad borde räkna ut sitt ”Ekologiska fotavtryck”.

Mia Fällström, Vänsterpartiets nya stjärnskott med bakgrund i vänsterfascistiska sektrörelser, anförde trupperna med OH-bilder.

Argumentationslinjen är att vår svenska (västerländska) livsstil är ”ekologiskt ohållbar” vilket visas av att vi använder ”fem jordklot”. Slutsatsen av detta är att Solna stad borde inför ett enormt komplext och ideologiserat sätt att mäta stadens resursförbrukning. Det är det som kallas att mäta det ”ekologiska fotavtrycket”.

Självklart sade vi i alliansmajoriteten nej till dumheterna.

Vi mäter nämligen redan med energieffektivisering och återvinning. Vi vet dessutom exakt hur mycket co2-Solna släpper ut. Solna är en av de bästa kommunerna i landet på området, men arbetar naturligtvis vidare. Vi behöver inte krångliga mätmetoder som skulle kosta minst en heltidstjänst för att göra detta. Fakta finns ju på alla nivåer i det svenska samhället. Naturvårdsverket, ScB, Energimyndigheten o s v har databaser och det läggs ut miljoner och åter miljoner på forskning förutom de insatser som görs av näringslivet.

Ett par korta reflektioner över argumentationen:

1. De försöker framstå som moraliskt överlägsna genom att kräva att vi i Solna och Sverige skall minska vår resursförbrukning med cirka 80 procent. Det är naturligtvis fullt möjligt att göra detta. Men då kollapsar samhället. Nordkorea, Afghanistan, Sudan klarar sig på de nivåerna – om ”klarar sig” nu är termen…

2. Vad menar jag med att beräkningen av ”ekologiskt fotavtryck” är ideologiserat? Är inte alla sätt att beräkna ideologiserade i den mening att man alltid måste bestämma vad som skall mätas och räknas? Jo, så är det. Men tanken att vi exempelvis skall räkna in resursförbrukningen från importvaror snarare än att den räknas där varorna produceras är extremt ideologisk och ingår naturligtvis i en protektionistisk och totalitär agenda. Få saker kräver att så mycket makt och kontroll överförs till statsmakten som möjligheten att styra och avgiftsbelägga varuströmmar.

Och här har vi naturligtvis grunden för vänsterns miljöengagemang. Miljöfrågan är för dem ytterligare ett strategiskt verktyg för att ta kontroll över samhället och minska medborgarnas frihet – gärna till ett absolut minimum.

Observera att detta inte är grunden för allt miljöengagemang. Mitt är till exempel inte grundat i en önskan att införa någon form av kommandoekonomi. Miljöpartiet har historiskt sett försökt gå en medelväg och behålla både sitt demokratiska engagemang och utvecklingsoptimism. Tyvärr ser vi hur Mp blir allt mer influerat av den rena vänsteragendan. Det är därför de bildade allians med v och s på riksplanet och det är därför de skriver motioner med v i Solna.

Men v är naturligtvis inte särskilt intresserade av miljön. De är intresserade av politisk kontroll över alla delar av samhället.

* ”Nyttig idiot” var Lenins ord för dem som stödde den kommunistiska statskuppen i Ryssland utan förstå att de gjorde det eller konsekvenserna av det. Vänstern har alltid varit bra på entrism och folkfrontstaktik, det vill säga att utnyttja andra rörelser för sina syften eller skapa till synes oskyldiga organisationer de kontrollerar. Fredsrörelsen på 70-talet var en sådan, finansierad av Sovjet.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.