Birro självömkar igen…

Jag har aldrig upplevt religion som ett problem. Jag är född kristen i ett kristet samhälle. Vit heterosexuella man uppvuxen på Östermalm.

Därtill är jag uppvuxen i Sverige och med den svenska varianten av kristendom. Det är en trivsam religion av hobbykaraktär. Kristendomen i Sverige är exempel på en religion som har fått sina anspråk och grandiosa självbild nedskurna till anständig nivå av upplysning, modernisering och rationalitet.

Då är det som Marcus Birro lätt att få för sig att religion i huvudsak står för andlig utveckling, tröst, kärlek och gemenskap. Då är det lätt att få för sig att de som angriper religionen gör det av ren, tanklös och destruktiv ondska.

Men för den som exempelvis är homosexuell och därmed ingår i en grupp som för bara ett par decennier sedan var utstött även i Sverige är det mindre självklart att se kristendomen som inkluderande och kärleksfull lära. Fortfarande i dagen Sverige är den homofobi som existerar koncentrerad till religiösa grupper – både kristna och muslimer.

I länder som Iran, Nigeria eller Saudiarabien där religion fortfarande har en stark ställning och inte tvingats ta hänsyn till civilisatoriska krafter hänger man folk i lyftkranar, piskar eller stenar folk till döds för homosexualitet eller sex utanför äktenskapet.

Motviljan mot religion bland exempelvis homosexuella är med andra ord emellanåt fullt motiverad. Alla tillhör inte den privilegierade grupp av vita män som har förmånen att bo i Sverige. Vi har ju sällan råkat ut för något värre än att tvingas inse att vi ingår i kategorin ”gamla gubbar” eller som i mitt fall ”gamla moderatgubbar”.

En annan sak är att en del av provokationerna mot religionen i Sverige kan framstå som en aning orättvisa just därför att svenska kyrkan är så hygglig och tolerant.

Å andra sidan är de religiösas påhopp på ateister ungefär lika urskiljningslösa. Det är rätt få av oss ateister som oprovocerat ger oss på religiösa och ifrågasätter deras uppfattningar. Den grupp Birro skäller efter består förmodligen av färre än 100 personer allt som allt.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.