Vi är ju faktiskt lite bättre än alla andra!

Att IKEA som alla andra företag agerar företagsekonomiskt rationellt och har ägare som försöker maximera sin vinst är uppenbarligen ett viktigt avslöjande. Likaså att bilden av företaget inte helt och hållet överenstämmer med verkligheten.

Hur kommer sig detta? Varför är självklarheter något som kan avslöjas?

Anledningen är mycket enkel. IKEA är ursprungligen ett svenskt företag. Och eftersom svenskar i likhet med alla andra folk uppfattar sig som en aning mer vanliga, förnuftiga, solidariska och hederliga har vi fått för oss att IKEA (och dess ägare) också har de egenskaperna.

IKEA:s reklam- och PR-byråer har genom åren spelat skickligt på denna föreställning. Så skickligt att svenskarna har börjat använda IKEA som en av grunderna för sin nationella självbild. Ställföreträdande stolhet är också en allmänmänsklig egenskap: idrottsmän, knugen, Volvo, IKEA, avsaknad av korruption (Ha!), offentlig sjukvård, dagis, att vi älskar naturen och FN och bla bla bla ligger till grund för vår bild av oss själva som lite annorlunda och bättre än alla andra folk.

Det är därför man kan avslöja det självklara.  Svenskarna tror ju att det som är självklart för alla andra inte gäller dem. Vi skulle ju vara lite bättre.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.