De reglerade hyrorna hotar hyresrätten

I Svenska Dagbladet pågår en debatt om påstått fusk vid ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Alla som har sett processen vid nära håll vet att processen kring ombildningen kan vara rätt obehagliga tillställningar. Hyresgäsföreningen mobiliserar sina ombudsmän som ljuger och skrämmer folk om vad som händer om ombildningen blir verklighet. Hyresgäster som ser det kollektiva ägandet och värdestegring som livets mening försöker pesta ut dem som inte vill ombilda.

Anledningen är naturligtvis de stora prisförändringar som uppstår när en hyresfastighet som befinner sig på en marknad med hårt reglerade priser omvandlas till bostadsrätter som finns på en marknad med fri prissättning. Att hyresgästföreningen håller emot för allt vad tygen håller beror på två saker: 1) den värnar om sina inkomster från medlemmarna och 2) den är en integrerad del av socialdemokraterna och vet att folk som själva äger tenderar att bli mer borgerligt sinnade.

Skillnaden i pris mellan hyresrätter och bostadsrätter förklara varför bostadsföretag som vill sälja gärna gör det till en bostadsrättsförening. De får då ut ett högre pris för fastigheten än de kan få om de skulle sälja till en annan intressent som hyr ut.  Samma dynamik gäller vid nyproduktion. Att bygga nya bostadsrätter är mycket lönsamt, att bygga nya hyresrätter är i bästa fall inte en förlustaffär.

Tack vare de reglerade hyrorna håller hyresrätten sakta men säkert på att försvinna i attraktiva lägen. Detta ger dessutom effekten att hyresrätten mer och mer uppfattas som lågstatusboende.

Det är länge sedan den uppåtstigande medelklassen i Stockholm bodde i hyresrätt och få vet i dag att Strandvägens och Östermalms eleganta hus i huvudsak byggdes som hyresfastigheter. I 1800-talets dynamiska Sverige uppfattades inte boendet som en sorts livmoder som skulle ge trygghet. Den självmedvetne Stockholmaren flyttade ofta när familjens eller inkomsternas storlek så krävde eller medgav. Östermalmshusen ser ut som privatpalats, men var inte privatpalats (även om sådana naturligtvis existerade — de var förebilderna).

En avreglering av hyresmarknaden skulle ge fler hyresrätter och stoppa ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter.  Det skulle dessutom ge utrymme för exklusivt hyresboende. Snygga hus i attraktiva lägen med hög servicegrad snarare än sunkigt lågstatusboende.

Be Sociable, Share!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Både kommentering och pingning är inaktiverat.

Kommentarer inaktiverade.